Learning Cover

Phần mềm Thi trực tuyến

Phần mềm chuyên nghiệp www.vnsoftware.vn.

Đăng ký sử dụng

TÍNH NĂNG

Phần mềm iso online.

1.Soạn đề

Cho phép soạn đề thi độc lập trên Microsoft word bao gồm các dạng câu hỏi đúng sai, chọn 1 phương án, nhiều phương án có hình ảnh kèm theo sau đó nhập tự động vào ngân hàng câu hỏi trên hệ thống.

2.Tổ chức ngân hàng câu hỏi.

Phần mềm hỗ trợ phân chia thành các khoa khác nhau, mỗi khoa tự quản lý và tổ chức ngân hàng câu hỏi của mình, tự tạo các mẫu đề và tổ chức thi riêng. Mỗi một khoa sử dụng độc lập trên hệ thống.

3.Mẫu đề thi.

Các mẫu đề thi được tạo dễ dàng bằng cách chọn N câu trong mỗi ngân hàng câu hỏi để tổ chức đề thi. Khi tạo đề thi hệ thống tự động nhặt ngẫu nhiên và trộn đảo câu cũng như đảo phương án trả lời

4.Tổ chức thi.

Cho phép tổ chức các kỳ thi khác nhau cho mỗi khoa, trong mỗi kỳ thi sẽ có các phòng thi. Hỗ trợ nhập danh sách đối tượng dự thi từ tệp excel. Cho phép cán bộ giám thị đóng mở phòng thi, hỗ trợ khởi tạo lại session làm bài của các thí sinh

5.Đăng nhâp thi

Thí sinh dùng tài khoản đăng nhập vào màn hình thi và chọn đề thi. Phần mềm hỗ trợ thời gian thực và đếm ngược tự động. Hết giờ hệ thống tự signout và thông báo điểm. Trong quá trình làm bài thí sinh có thể đánh dấu các câu chưa chắc chắn để có thể review xem lại .

6.An toàn bảo mật, tiện tích.

Phân chia vùng làm việc cho các khoa, phân quyền chi tiết cho từng đối tượng sử dụng đảm bảo an toàn bảo mật. Phần mềm hỗ trợ thống kê báo cáo tỉ lệ % trả lời đúng cho mỗi câu hỏi trong ngân hàng. In ấn thống kê báo cáo kết quả thi hỗ trợ xuất báo cáo excel


SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Tận tậm, 24/7.


Dùng thử

Danh cho cab

Gói mua sắm

Danh cho cab

Gói thuê bao

Danh cho cab


Learning Cover

Liên hệ 043.993.6060 | 090.322.8061 để được tư vẫn hỗ trợ giải pháp

Hiệu quả, chi phí thấp.

People

Adrian D. @ Mosaicpro Inc.

Triển khai nhanh gọn, chu đáo.

People

Adrian D. @ Mosaicpro Inc.

Giá cả, thanh toán linh hoạt .

People

Adrian D. @ Mosaicpro Inc.