Learning Cover

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

VNSOFTWARE.VN

 • 1 - Chuẩn bị
 • 2 - Cài đặt
 • 3 - Đưa vào sử dụng

1- Chuẩn bị


 • B1:Khách hàng chuẩn bị 01 SERVER ~ 8Gb ram, HDD 200 Gb, đã cài hệ điều hành Windows Server 2008 trở lên, teamview.
 • B2:Đưa máy chủ ra internet.
 • B3:VNSOFT Khảo sát, thống nhất các quy trình nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị triển khai.

2 - Cài đặt

 • B1:Kiểm định lần cuối trước khi đưa vào vận hành chính thức
 • B2.VNSOFT Hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng từ xa, full 3 ngày.Đưa vào sử dụng

3 - Đưa vào sử dụng

 • B1:VNSOFT cấu hình luồng quy trình, đưa user vào sử dụng , cài đặt phần mềm 3 ngày.
 • B2: Hỗ trợ người dùng trực tiếp thời gian đầu vận hành sử dụng chính thức
 • B3: Hỗ trợ từ xa qua email/điện thoại ở mọi thời điểm (24/7) Hotline: 04 993 6060 | 0903228061| hotro@vnsoftware.vn | vnsoftware.vn

Tải tài liệu

Hotline: 04 993 6060 | 0903228061| hotro@vnsoftware.vn | vnsoftware.vn