Learning Cover

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

VNSOFTWARE.VN

1.TCTY Gas Petrolimex (PGAS)

Phần mềm quản lý văn bản và quản trị công việc, cơ sở dữ liệu tập trung cho Tổng công ty và các 5 đơn vị thành viên và nhà máy sản xuất khoảng 500 người dùng

Nền tảng công nghệ:Giải pháp tích hợp được phát triển trên .Net với core ứng dụng VN.Framework (Phần lõi do Công ty tự phát triển).

Triển khai : Tổng cộng thời gian triển khai toàn bộ dự án là 03 tháng

Phần mềm được áp dụng xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống: từ Tổng công ty đến các Công ty thành viên và các Nhà máy sản xuất. Ban lãnh đạo các cấp có thể quản trị, kiểm soát, theo dõi công việc mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm một cách thông suốt từ cấp Tổng công ty đến các công ty thành viên, chi nhánh, các trung tâm, bộ phận. Kiểm soát được ai đang làm gì, thực hiện đến đâu, đúng hạn hay quá hạn… - Quản trị công việc - Hướng đến môi trường làm việc trong suốt - Tổ chức, lưu trữ kiểm soát hệ thống văn bản in/out - Tự động hóa các quy trình trình nội bộ và quy trình giao tiếp với bên ngoài ( Quy trình chất lượng ISO)

2.Liên doanh dầu khí Vietsov Petro

Giải pháp áp dụng: Phần mềm quản lý văn bản và quản trị công việc, cơ sở dữ liệu tập trung cho Liên danh dầu khí và 16 xí nghiệp thành viên, 3000 ( ba nghìn) người dùng

Kết quả triển khai Phần mềm được áp dụng xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống liên doanh dầu khí Việt nga đến các xí nghiệp thành viên Ban lãnh đạo các cấp có thể quản trị, kiểm soát, theo dõi công việc mọi lúc, mọi nơi,

3.Ủy Ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao

4.Bảo hiểm xã hội Việt nam

5.Ngân hàng PVCOMBank

6.Sở Thông tin & Truyền thông DakNong

7.PVFC-Công ty tài chính dầu khí